Veel gestelde vragen

Beperking van het aantal dienstencheques per gezin
Vanaf 2012 zal een gezin maximum 1000 dienstencheques per kalenderjaar kunnen aankopen.

Het gezin wordt gedefinieerd als "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".

 

Uitzonderingscategorieën op deze beperking:

Voor de gehandicapte gebruikers of de gebruikers die een gehandicapt kind ten laste hebben, alsook bepaalde gebruikers die een eenoudergezin vormen met één of meerdere kinderen ten laste, is het plafond van 1.000 dienstencheques per gezin niet van toepassing. Deze gebruikers kunnen nog altijd 2.000 dienstencheques bestellen per kalenderjaar.

 

Voor welke activiteiten kan ik dienstencheques gebruiken?

Voor huishoudelijke taken zoals het poetsen van de woning met inbegrip van ramen, wassen en strijken, kleine naaiwerken, bereiden van maaltijden. 

 

Wie kan van deze dienstencheques gebruik maken?

De gebruiker moet een particulier zijn.  De dienstencheque is enkel bestemd voor het onderhoud van de privé-woning. Er mogen geen beroepslokalen mee gepoetst worden. 

 

Mag ik de dienstencheques gebruiken voor het onderhoud van mijn tuin of voor kinderopvang?

Neen, de dienstencheque is enkel bestemd voor huishoudelijke taken. De Vlaamse overheid heeft hiervoor wel plannen, maar die zijn nog niet concreet.

Voor tuinonderhoud en kinderopvang kunnen PWA-cheques gebruikt worden (voor meer info hierover mag u ons steeds contacteren). 

 

Hoe moet ik mijn dienstencheques bestellen?

Alvorens u dienstencheques kan bestellen moet u zich inschrijven bij Sodexho. Deze gratis inschrijving zal Dienstenonderneming Diepenbeek graag voor u doen. Na een aantal dagen ontvangt u een inschrijvingsnummer via post of email (naargelang uw voorkeur).  Dit inschrijvingsnummer heeft u nodig om de cheques te bestellen. 

 

Binnen hoeveel tijd ontvang ik mijn dienstencheques?

U ontvangt de cheques per post binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling bij Sodexho.

In het geval van elektronische dienstencheques komen ze in uw elektronische portefeuille van zodra Sodexho uw betaling ontvangen heeft. 

 

Worden de dienstencheques aangetekend verzonden?

Neen, de dienstencheques worden via de post als Prior-zending verstuurd. 

 

Hoeveel dienstencheques kan ik bestellen?

De aanvrager moet minimum 10 cheques bestellen. Er is geen maximumbeperking.  

 

Hoelang zijn deze dienstencheques geldig?

De cheques zijn 8 maanden geldig. 

 

Zijn de dienstencheques fiscaal aftrekbaar?

Ja, de aankoop van dienstencheques is fiscaal voordelig.  Per gezin geeft dit recht op een belastingsvermindering van 30%.

Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die vervallen zijn.

Wat kan ik doen?

Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet meer dan 6 maanden overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.

  • Voor terugbetaling moet u rekening houden met 0,25 € incl. BTW voor administratiekosten per bestelling. Let op, elke dienstencheque, die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht wordt maar terugbetaald aan 70 % van de aanschafwaarde verminderd met € 0,25 incl. BTW per bestelling voor administratiekosten.
  • Omruiling: hiervoor wordt 0,25 € (incl. BTW )per cheque gefactureerd voor administratiekosten. Omruiling van elektronische cheques is gratis.*

Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is zal u in elk geval ook een factuur ontvangen voor dat verschil.

Als u terugbetaling of omruiling van papieren dienstencheques wenst, download dan dit document en stuur het volledig ingevuld terug samen met de rechterluikjes van deze Dienstencheques.

 

Ik woon in een flatgebouw, mag ik de dienstencheques gebruiken voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen?

Neen, de dienstencheque is uitsluitend bestemd voor het onderhoud van de privé-woning. 

 

Mag ik dienstencheques gebruiken om een kamer of studio die ik verhuur schoon te maken?

Neen, de dienstencheque is uitsluitend bestemd voor het onderhoud van uw privé-woning waar u zelf woont. In dit geval kan de huurder cheques op zijn naam aanvragen. 

 

Is mijn huishoudhulp verzekerd?

Het personeel van Dienstenonderneming Diepenbeek is verzekerd tegen arbeidsongevallen en voor de materiële schade die zij in uw huis kunnen veroorzaken.   

 

Zal steeds dezelfde huishoudhulp bij mij thuis komen?

U zal steeds dezelfde hulp krijgen. De vertrouwensrelatie die u opbouwt met deze persoon is belangrijk en niet altijd te vervangen. Het is echter niet onvermijdelijk dat tijdens verlof -of ziekteperiode een andere huishoudhulp moet ingeschakeld worden. Dit gebeurt enkel in samenspraak en na onderling overleg met u. 

 

Hoelang moet ik wachten vooraleer een huishoudhulp bij mij kan starten?

Dit hangt af van het aantal wachtende voor u en van het aantal personeelsleden dat we ter beschikking hebben. 

 

Kan ik zelf kiezen op welke dag de huishoudhulp komt?

Wij proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met uw voorkeursdag. 

 

Aan wie moet ik de dienstencheques afgeven?

U geeft de cheques aan de huishoudhulp telkens zij bij u komt werken. Er moet één dienstencheque per gepresteerd uur betaald worden.

 

Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.

Papieren dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug. Elektronische dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

 

Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

Download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

 

Comments